Nha Trang

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Nha Trang được Thủ tướng chính phủ Việt Nam công nhận là đô thị loại 1 vào ngày 22 tháng 4 năm 2009.

Tháp Bà Ponagar

Tháp Bà Ponagar

 

Tượng Phật ở chùa Long Sơn

Tượng Phật ở chùa Long Sơn

 

Hòn Ngọc Việt - Nha Trang

Hòn Ngọc Việt - Nha Trang

 

 

 

Comments are closed.