Cù lao Chàm

Cù lao Chàm là một cụm đảo xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam. Nằm cách bờ biển Cửa Đại 15 km và đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù lao Chàm bao gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông.

 

 

 

Tàu cao tốc ra Cù Lao Chàm

Tàu cao tốc ra Cù Lao Chàm

Cù lao Chàm

Cù lao Chàm

Bãi tắm ở Cù Lao Chàm

Bãi tắm ở Cù Lao Chàm

 

 

Comments are closed.