Huế

Huế là thành phố trung tâm quan trọng về nhiều mặt của miền Trung như văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, khoa học kỹ thuật, đào tạo… Thành phố có 2 Di sản văn hoá thế giới, có dòng sông Hương chảy qua tạo ra sự hấp dẫn mạnh mẽ về quang cảnh thiên nhiên. Là đô thị cấp quốc gia của Việt Nam và cố đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn (1802 – 1945).

 

 

Điện Thái Hòa

 

Cầu Trường Tiền bắc qua Sông Hương
Cầu Trường Tiền bắc qua Sông Hương

 

Chùa Thiên MụChùa Thiên Mụ

 

Lăng Khải ĐịnhLăng Khải Định

 

Lăng Tự ĐứcLăng Tự Đức

Comments are closed.